line decor
 
 
 
 

 
 

                 VIERINGEN IN HET WEEKEND:

         zaterdagavond:                        19.00 u.: viering met samenzang

         zondagmorgen:                        10.00 u.: viering met het Gemengd Koor.

 

                 VIERINGEN IN DE WEEK:

        woensdag en vrijdag om 9.30 uur

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                 

 

            28 januari – 4 februari 2018                       no:2866

 

BIJ DE LEZINGEN VAN DEZE ZONDAG

De mensen waren geestdriftig over zijn leer, want Hij onderrichtte hen als iemand met gezag, en niet als de schriftgeleerden. (Mc. 1,22)

Er is behoefte aan een nieuwe wereld, en aan nieuwe mensen die God zichtbaar maken, die 'Ik-zal-er-zijn-voor-u' belichamen. Mensen, die bezield zijn door een nieuwe Geest: wijsheid en vrede, liefde en vrede, liefde en ontzag voor God.

Mensen zijn er nodig die recht doen aan de minsten en niet zwijgen voor het kwaad. Mensen die onkreukbaar zijn, doodeerlijk en ingoed, die vriendschap stichten tussen wolven en lammeren.

Mensen van wie een kracht uitgaat die allen geneest.

Er is nog zoveel te doen eer het zover is.

En toch, de wereld van God is dichterbij dan je denkt.                     

Carlos Desoete

FEEST VAN DON BOSCO

Op woensdag 31 januari vieren we het feest van Don Bosco. Die dag zal er om 19.00 uur in de Pauluskerk een Eucharistieviering worden gehouden met na afloop een gezellig samenzijn.

Maar de vraag is: wat weet u van Don Bosco? Waarschijnlijk ook niet meer dan dat de naam refereert aan de Don Boscoscholen. Technische scholen waar jongens de gelegenheid kregen om zich te bekwamen in allerlei vakken zoals loodgieter, timmerman, elektricien enz. En natuurlijk is de naam Don Bosco verbonden aan de priesters Salesianen die anderhalf jaar geleden in onze parochie zijn gekomen.

Daarom willen we u de komende 4 weken kennis laten maken met wie de persoon Don Bosco was, klein van stuk maar groot in zijn daden. We zullen u vertellen over de tijd waarin hij leefde, zijn jeugd, zijn roeping en het ontstaan van de Salesiaanse Families, verspreid over de hele wereld.

Toos Kloppenburg

ACTIVITEITEN DE KOMENDE WEEK

Di 30/1:         10.00-12.00 u: spreekuur pastor D. Deraeve

Di 30/1:         20.00 u: Gemengd koor

Wo 31/1:       geen viering om 9.30 u!

KBO-vergadering

 

Feest van Don Bosco:

19.00 u: eucharistieviering in de dagkapel met daarna gezellig samenzijn.

 

Do 1/1:          20.00 u: jongerenbijeenkomst in Lucaspastorie

Vr 19/1:         9.30 u: eucharistieviering in de dagkapel

 

EINDSTAND ADVENTSACTIE VOOR MALAWI

De stukjes die Pastor Colm Dekker de afgelopen weken in de berichten van Paulus plaatste, brachten de mensen en kinderen waarvoor onze adventsactie bestemd was heel dichtbij. We konden zien dat wat we geven, bijdraagt aan het geluk van mensen en daardoor echt waarde heeft. Kinderen kunnen mede dankzij U een gezonde start maken. Mensen die maar door ploeteren en van de ene dag in de andere leven durven weer aan een toekomst te denken.

De Lucas-en Pauluskerk hebben € 1583,98 bijeengebracht. 

De bewoners van het Leo Polak verzorgingshuis hebben tijdens de kerkdienst € 81,30 ingezameld.

Daarmee komt de totale opbrengst op € 1665,28                                  Hartelijk dank!  

 

RADIO MARIA VIERT 10-JARIG JUBILEUM OP ZATERDAG 3 FEBRUARI

Radio Maria Nederland viert op zaterdag 3 februari haar 10-jarig jubileum. Om 12:30 uur is mgr. De Korte de hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch, de stad waar het allemaal begon. Aansluitend is er een feestelijk samenzijn in het nabijgelegen Sint-Janscentrum.

In 2008 startte het katholieke radiostation haar activiteiten in Nederland met een studio in ’s-Hertogenbosch en landelijk bereik. Inmiddels is de zender niet meer weg te denken uit het katholieke medialandschap.
Het aankomende jaar staat voor een groot deel in het teken van het jubileum. Zo wordt onder andere een provincietour georganiseerd. In twaalf maanden tijd gaat Radio Maria iedere maand naar één van de twaalf provinciën.
Radio Maria nodigt iedereen die de zender een warm hart toedraagt uit om zaterdag 3 februari naar ’s-Hertogenbosch te komen om het jubileumfeest mee te vieren. 
Radio Maria Nederland is onderdeel van de World Family of Radio Maria en is te ontvangen via DAB+, internet en de app.

 

MET UW WEGEN VERTROUWD
Dit is de titel van de 40-dagenretraite 2018 van de jezuïeten. Het is inmiddels de 8ste retraite die wordt aangebodenDe teksten zijn geschreven door pater Hans van Leeuwen sj. Welke weg gaat God met ons? Welke weg wil Hij dat wij gaan? Veertig dagen lang nodigt deze retraite je uit om Jezus te volgen op zijn levensweg, om tochtgenoot van Hem te zijn op zijn weg naar Pasen.

Inschrijven doe je door je e-mailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org. Wie deelnam aan de vorige digitale retraite, is automatisch ingeschreven. Uitschrijven is steeds mogelijk.

De deelnemers krijgen een dagelijkse e-mail met Bijbeltekst en gebedssuggesties, geloofsimpulsen, citaten en tips over hoe bidden. Hiermee kan je bidden thuis, in een kapel, in de trein, wachtend op de tram enz. Met één druk op de knop kan je teksten uitprinten. Deze gratis retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. Er is een gastenboek en er worden uitwisselingsgroepjes aangeboden in parochies, gemeentes, gemeenschappen, gebedsgroepen, thuis ... De website biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze aan. 

        

                                                 Parochiesecretariaat

                                                             iedere werkdag bereikbaar van 10.00 tot  12.00 u.                                                             Lucas: 020-6190213

                                                             Paulus:  020-6191766                                                          

 

                                             

 


Weekendvieringen Lucas

Zondag 4 februari 10.30 uur

Woord en communieviering

voorganger pastor Colm Dekker

 

Zondag 11 februari 10.30 uur

Woord en communieviering

voorganger lectoren

 

Zondag 18 februari 10.30 uur

tevens kindernevendienst

Eucharistieviering

voorganger Dominiek Deraeve sdb

 

Gebedsintenties Lucas

Overledenen Retty Flohr

Overleden dierbaren

Zegen over een familie

 

Collecte Lucas

Zondag 21 januari

Collecte                      €  306,66

 

 

Collectes Paulus

Weekend 20 en 21 januari:

Collecte                      €   175,00

Plaatsengeld                €     32,55

Deurcollecte                €     23,22

Misintenties                 €     10,00

 

 

 

 

 

Weekendvieringen Paulus

Zaterdag 3 februari 19.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Dominiek Deraeve sdb

Zondag 4 februari 10.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Dominiek Deraeve sdb

 

Zaterdag 10 februari 19.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Dominiek Deraeve sdb

Zondag 11 februari 10.00 uur

Woord en communieviering

voorganger parochianen

 

Zaterdag 17 februari 19.00 uur

Eucharistieviering

voorganger Dominiek Deraeve sdb

Zondag 18 februari 10.00 uur

Woord en communieviering

voorganger Colm Dekkker

 

 

 

Gebedsintenties PaulusZaterdag 27 januari

Pastor Visser

Eenheid onder de Christenen

 

Zondag 28 januari:

Martin de Rijk

Klaas en An Rijs-Vermeij

Pastor Visser

 

 

 

  

 

 

 

                                 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

         

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

                                 

 

15 – 22 oktober 2017-10-09                        no:2853

IN MEMORIAM PASTOR VISSER

Op 7 oktober is onze geliefde pastor Visser plots overleden. Zijn heengaan bracht ons allemaal in shock. In deze ‘berichten van Paulus’ willen we eer brengen aan deze toegewijde herder van onze parochie. Naast een korte levensbeschrijving geven we enkele getuigenissen. Uiteraard beseffen we dat iedereen een eigen getuigenis kan geven over zijn of haar ervaringen met pastor Visser. Het zou een heel lijvig boek worden met vele lieve en dankbare woorden. De vier pagina’s van dit mededelingenblaadje laten dit echter niet toe. Belangrijker dan wat er geschreven wordt, is wat we van hem meedragen in ons hart. Dat is dikwijls niet te verwoorden omdat het een kostbaar geschenk is, een verborgen schat… Laten we dit vooral koesteren.

 

Pastor Hans Visser – een levensbeschrijving

Hans Visser werd geboren op 22 oktober 1941 te Haarlem. Hij was de oudste van vijf jongens. Drie van de vijf jongens zouden een pastorale rol spelen in de Kerk: Hans, Ruud en Paul✝. De parochiële Liduinakerk speelde een kernrol in zijn geloofsvorming. Hij werd er gedoopt, deed er op 22 mei 1949 zijn eerste H. Commnunie, werd er gevormd en werd er op 8 juni 1968 door mgr. Th.H.JH. Zwartkruis tot priester gewijd.

Hij wilde pater worden en volgde daarom vanaf zijn zestiende het klein seminarie van de Minderbroeders Conventuelen te Urmond. In augustus 1961 startte hij het noviciaat te Kessenich. Na zijn filosofiestudies te Wijnandsrade ging hij theologie studeren in Leuven. In september 1965 bond hij zich door de grote professie definitief aan de Orde der Minderbroeders Conventuelen waar hij de kloosternaam Edmundus kreeg. Vijftien jaar werkte Hans in Arnhem-Zuid, tot hij in oktober 1982 pastoor benoemd werd in de Paulusparochie in Amsterdam. Vijfendertig jaar lang was hij de geliefde pastoor van alle mensen, waarvoor hij in 2008 opgenomen werd in de Orde van Oranje-Nassau. Op 7 oktober daagde hij niet op voor de avondmis. Hij werd gevonden in zijn stoel. In alle stilte was hij, bescheiden, - zoals hij ook geleefd heeft – naar zijn Heer gegaan, die hij een leven lang gediend heeft.

 

BEDANKT PASTOR HANS VISSER:

Geschokt en verslagen zijn wij door het overlijden van onze geliefde pastor Hans Visser. Gedurende 35 jaar was hij de spil in onze geloofsgemeenschap. Met zijn pastorale inzet, zijn trouw en zijn oprechte belangstelling wist hij de juiste toon aan te slaan en zette hij zich met hart en ziel in. Hij bekommerde zich om mensen, had een luisterend oor en wist zich goed in te leven bij anderen.

Bestuurlijk was hij kundig, maar bescheiden, luisterde eerst goed en gaf daarna zijn mening. De zorg voor zieken die aandacht vroegen, zowel thuis als in de verpleeghuizen, had bij hem prioriteit, hij kwam zo mogelijk vaak bij hen op bezoek.

In de eucharistieviering op zaterdag en zondag wist hij met zijn preken aan te sluiten bij het levensgevoel van mensen, hen te sterken en iets mee te geven voor de komende week. Ook kon hij erg genieten van de gezinsvieringen met Pasen en Kerst, vooral als hij voelde dat er een goede sfeer hing, was hij in zijn element, voelde zich vrij, probeerde te inspireren, stond voor het altaar en praatte uit het hoofd. De vieringen met communicanten lagen hem na aan het hart, zijn preek was aangepast maar nooit kinderachtig. Vol enthousiasme zong hij mee met de liedjes.

Van de pastorie maakte hij een gastvrije plek, zijn heerlijke soepen waren beroemd. Een minpuntje: zijn sterke koffie was berucht bij sommige mensen.

Pastor Visser was een mensenmens, het was een voorrecht om hem 35 jaar te midden van onze geloofsgemeenschap mee te maken. Bedankt pastor Visser voor uw geweldige inzet en uw trouw. U blijft in onze herinnering en in ons hart.

Wim en Eline Duivelshof

 

Als een bom is het ingeslagen. De plotselinge en absoluut onverwachte dood van onze pastor. Hans Visser. Een man die 35 jaar lang de Paulus Parochie leidde, op zijn manier, met tomeloze energie, bescheiden, niet altijd even geduldig, altijd dienstbaar.

Een pastor zoals die altijd zou moéten zijn. Weinig voor zichzelf vragend (helaas!), altijd bezig met anderen. Een man met een fabelachtig geheugen ook.

Ik zelf heb voor het eerst met hem kennis gemaakt december 1998. En sinds die tijd op allerlei parochieel gebied met hem mogen samenwerken. Je begint met kerkschoonmaken en rolt van het een in het ander. Als lector, in het koor, in de Liturgische Beleidsgroep, enz. Altijd héél plezierig en ook leerzaam. En nu dit. Van het ene op het andere moment uit ons midden weggerukt. God heeft hem thuis geroepen. Maar eigenlijk hadden we het hem anders gegund. Hij zelf zal er, denk ik, geen probleem mee hebben gehad, sterven in het harnas. Hij had ervoor getekend.

Hans, bedankt voor mooie jaren, voor alles wat je ons als parochie hebt gegeven en nagelaten. Bedankt voor wat je mij persoonlijk hebt gegeven.

ADIEU! Rust in vrede, dat heb je dik verdiend.

Dick Bosch

 

Na de grote schrik, kwam de harde werkelijkheid! Hans is er niet meer! Het is niet te bevatten en te geloven. Hij die dag en nacht voor zijn parochie klaarstond! Ook voor eenieder, al waren ze niet kerks. Hans hield van mensen. Als je zo’n 35 jaar met iemand optrekt weet je veel over het wel en wee, ook wat er in hem omgaat. Wat zullen we hans vreselijk missen. Hans was er altijd. Ik zeg nu tegen hem: ‘We hebben een intense fijne tijd gehad. Hans, je was warm en liefdevol. Dag Lieve Hans, vrede en alle goeds.”

Celly

 

Ik kende je nog maar een vol jaar, maar het leek wel alsof we al jaren collega’s waren, ware het niet dat ik je voortdurend mocht lastigvallen met allerhande vragen. Je was mijn mentor, verklaarde ik. Maar dat vond je overdreven, bescheiden als je altijd was. Samen met Celly wachtte je me elke dinsdagochtend op met een kop koffie. We voelden ons met elkaar verbonden, medebroeder van elkaar, over congregatie en orde heen. We merkten dat we elkaar vonden in het pastoraat,. Je bemoedigde me: ondanks je leeftijd bleef je enthousiast, met de blik vooruit gericht. Maar, wat me nog het meest dierbaar was, was je eenvoud, je liefde voor elke mens, vooral voor de eenvoudige. Iedereen kon bij jou terecht. Je was geen man van grote en luidruchtige woorden (alhoewel je een stem had als een klok), maar iedereen voelde het aan: deze man had het hart van de Goede Herder.

Beste Hans, ik ben dankbaar dat ik je mocht leren kennen, dat we vrienden konden zijn, broeders van elkaar. Ik wens je nu ‘vrede en alle goeds’ bij de Heer van het Leven. Iemand schreef me: ‘Weet zeker dat de hemelpoort meteen wijd is opengezwaaid.’ Daar ben ook ik helemaal van overtuigd.

Pastor Dominiek Deraeve

MEDEDELINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Door het plotse overlijden van pastor Visser, hebben we geen kans gezien mededelingen te sprokkelen voor dit blaadje. Onze excuses hiervoor. We beloven om dit zo snel mogelijk terug op te pakken.