Logo kerk  
AMSTERDAM OSDORP  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Sint Paulusparochie

Kerk entree

Pieter Calandlaan 194, 1069 LA  Amsterdam Osdorp

Pastor: J.G.M. Visser OFMConv.
- Minderbroeder Conventueel -
 


Kerkdiensten


Vieringen in het weekeind
zaterdagavond : 19:00 uur Viering met samenzang
zondagmorgen: 10:00 uur Viering met gemengd koor

Tevens viert de Poolse gemeenschap:
“POLSKA  MISJA  KATOLICKA”     DE POOLSE KATHOLIEKE MISSIE
elke zondag: 12.00 uur Rozenkransgebed en aansluitend de Eucharistieviering.

 
    l
woensdagmorgen 9:30 uur Viering in de dagkapel
vrijdagmorgen 9:30 uur Viering in de dagkapel

Speciale vieringen worden vermeld in de Pauluskrant of in de "Berichten van Paulus" (het weekbulletin).

Er zijn een aantal vaste speciale vieringen die u hieronder vindt.

  • Viering met nagesprek: Eens in de zes weken op woensdagmorgen om 10:00 uur.
    Over het thema, dat in de viering aan de orde komt, wordt na de viering met de aanwezigen verder gesproken.
  • Rozenkransgebed: Op zaterdagmiddag in de meimaand en de oktobermaand om 12:00 uur .
  • Gebedsviering rond Maria: In de meimaand en oktobermaand.
  • Adventsoverweging: Op woensdagen in de Advent om 19.00 uur.
  • Vastenmeditatie: Op vijf woensdagen in de 40-dagentijd om 19:00 uur.