Logo kerk  
AMSTERDAM OSDORP  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Uw bijdrage door uw inzet:


Als U de menukeuze ‘groepen’ kiest, ziet U een groot aantal (werk-)groepen. Voor de vitaliteit van onze Paulusparochie is het belangrijk dat groepen op sterkte blijven.
Mogen we ook op Uw medewerking rekenen. We zouden erg blij zijn, indien U gelegenheid hebt om Uw bijdrage daaraan te leveren. Neem contact op met de contactpersoon, die bij de werkgroep van Uw interesse vermeld staat. Bij hem of haar kunt U informatie inwinnen.

 

Uw financiële bijdrage:

KERKBIJDRAGEN: Alle parochianen en kerkgangers wordt gevraagd om naar draagkracht een bijdrage aan onze kerkgemeenschap te geven, naast de opbrengst van de collectes en het plaatsengeld, waardoor het pastoraat en het kerkgebouw draaiende gehouden kan worden.

Ook de jaarlijkse actie “Kerkbalans” is een belangrijke financiële ondersteuning.
Postbanknummer: NL05 INGB 0004 9061 90 t.n.v. Kerkbijdrage-Paulusfonds, Pieter Calandlaan 196, 1069 LA Amsterdam.

STIPENDIA VOOR KERKELIJKE VIERINGEN:

 

Als Parochiebestuur brengen wij U op de hoogte van de aanpassingen van de

financiële vergoedingen voor de kerkelijke vieringen (stipendia) per 1 januari 2014.

 

Wij vinden het als bestuur altijd moeilijk om de kosten van kerkelijke vieringen ter sprake te brengen. Toch zal iedereen hopelijk begrijpen dat vieringen buiten de weekendvieringen voor het Parochiebestuur extra uitgaven met zich meebrengen met name verwarming en verlichting.

 

De hieronder staande financiële vergoedingen hebben wij als bestuur gebaseerd op het gemiddelde van de genoemde uitgaven van zomer en winter.

 

Een door het Parochiebestuur gevraagd stipendium mag voor niemand reden zijn om af te zien van een kerkelijke viering. Bij moeilijkheden over betaling zullen wij in onderling overleg bekijken wat redelijk is.

 

Gezongen rouw- of trouwdienst,

In de Pauluskerk, met regiopastor en met koor:                               € 450,-

   

Rouw- of trouwdienst

In de Pauluskerk met regiopastor en zonder koor:                           € 380,-

 

Gezongen rouw- of trouwdienst, zonder regiopastor

in de Pauluskerk en gebruik makend van het koor,

voorgegaan door een door u gevraagde pastor:                               € 295,-

 

Rouw- of trouwdienst zonder regiopastor en koor,

gebruikmakend van de Pauluskerk

met een door u gevraagde pastor:                                                    € 225,-

 

Avondwake, voorafgaande aan de uitvaart,

voor niet-parochianen:                                                                       € 150,- 

 

Gebedsdienst/eucharistie in crematorium of

op begraafplaats met regiopastor, zonder koor                                € 225,-

(in het crematorium kan geen eucharistie plaatsvinden)

 

Voorgaan van de regiopastor in een andere

kerkgelegenheid dan de Pauluskerk                                                  € 225,-

                                                       

 Het stipendium voor een intentie tijdens de weekendvieringen

of door de week blijft ongewijzigd,

doorgaans wordt hiervoor  € 7,50 of  € 10,-- gegeven.

 

Voor andere kerkelijke vieringen zoals bij de Sacramenten van het

Doopsel en de Ziekenzalving, of bij het inzegenen van een huis,

wordt geen vaste bijdrage gevraagd, maar een gift is uiteraard

heel welkom.

GIFTEN VOOR PAROCHIËLE EN NIET-PAROCHIËLE GROEPEN: bij alle giften, die u jaarlijks voor diverse doeleinden overmaakt, zou U ook kunnen denken aan bepaalde activiteiten binnen onze Paulus. Mogen de volgende groepen op uw gift rekenen:

CARITAS: Postbanknummer NL61 INGB 0006 7293 64 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling Paulus,
Pieter Calandlaan 196, 1069 LA Amsterdam.

ZONNEWENDE: Postbanknummer NL18 INGB 0006 0651 06 t.n.v. R.K. Parochiebestuur St. Paulus inzake Zonnewende, Pieter Calandlaan 196, 1069 LA Amsterdam.

 

VASTENACTIE: postbanknummer NL 43 INGB 000546.11.22  t.n.v.

Vastenaktie Osdorp-Sloten,
Pieter Calandlaan 196, 1069 LA Amsterdam.