Logo kerk  
AMSTERDAM OSDORP  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Catechese Het leren van het geloof


Beleidsgroep Catechese:
Deze groep stemt de activiteiten van de catechetische werkgroepen op elkaar af en probeert nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
contactpersoon: Pastor Visser
tel. 6191766. paulusparochie@kerkrk.nl

Eerste H. Communie:
Ieder jaar na Pasen kunnen meisjes en jongens van groep IV van de basisschool voor het eerst volledige deelnemen aan de viering van de Eucharistie - zij doen dan hun Eerste H. Communie. Aan het begin van het kalenderjaar start de voorbereiding; de viering is in de maand april.
contactpersoon: Mw. E. Duivelshof
tel.6193885. w.duivelshof@upcmail.nl

H.Vormsel:
Eens in de twee jaar kunnen jongeren, die op het middelbaar onderwijs zitten, deelnemen aan de voorbereiding en aan de viering. De voorbereiding is interparochieel, dus samen met de St.Lucasparochie.
contactpersoon: Pastor Visser
tel. 6191766. paulusparochie@kerkrk.nl