Logo kerk  
AMSTERDAM OSDORP  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Diaconie Het delen met hen, die op onze gemeenschap rekenen


Een van de aandachtsvelden van een kerkgemeenschap is de diaconie: het zich als kerk verantwoordelijk weten voor het welzijn van medemensen, vooral voor hen, die op de gemeenschap gevraagd of ongevraagd een beroep doen.
De diaconale taken liggen in eigen omgeving en wereldwijd.

Parochiële Caritas Instelling: P.C.I. en de Raad van Advies:
Afgevaardigden van die parochiële werkgroepen, welke zich bezig houden met diaconie dichtbij en veraf vormen samen de Raad van Advies. Uit deze Raad worden de leden van de Parochiële Caritas Instelling gekozen.
De Parochiële Caritas Instelling en de Raad van Advies komen 5x per jaar bijeen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met de P.C.I. van de St.Lucas en bijeenkomsten met de P.C.I.’s van de parochies van Nieuw-West.
contactpersoon: Hr. J.G. Prudon
tel. 6100966. kenmprudon@upcmail.nl

Zonnewende – parochiële werkgroep voor zieken en aan-huis-gebondenen:
De leden van het Zonnewendeteam brengen bezoek thuis, in het ziekenhuis of verpleegtehuis. Organiseert jaarlijks enkele ontspanningsmiddagen met bingo en uitstapjes per bus of boot.
contactpersoon: Mw. E. Duivelshof
tel.6193885.w.duivelshof@upcmail.nl

Felicitatiegroep:
Bij kroonverjaardagen 65, 70, 75, 80 en ouder worden namens de parochiegemeenschap gelukwensen overgebracht.
contactpersoon: Mw. M. Hermeler
tel. 6193887.riet.hermeler@kpnmail.nl

Werkgroep Missie & Ontwikkeling:
Dit is een interparochiële groep van de St.Lucas en de Paulus, die werkt aan de bewustwording van de situatie van mensen in de Ontwikkelingslanden. Zij voert daarvoor ook financiële acties met name De Vastenactie en de Interkerkelijke Adventsactie Solidaridad.
contactpersoon: Mevr. M. Prudon

Katholieke Bond voor Ouderen afdeling St.Paulus:
Wil opkomen voor de belangen van ouderen en organiseert bovendien in de Paulusparochiezaal: maandagmiddag een spelletjesmiddag, woensdagmiddag klaverjassen en rummikuppen en donderdagmiddag gym. Enkele keren per jaar wordt zondags een gezellige middag georganiseerd, twee keer per jaar een bustocht en in de zomer een vakantieweek.
contactpersoon: Mw. L. Muelink
tel. 771 8535 l.muelink@chello.nl