Logo kerk  
AMSTERDAM OSDORP  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Liturgie Het samen vieren van ons geloof


Liturgische Beleidsgroep:
6 x per jaar komt deze groep bijeen om het beleid te bepalen door terug te kijken naar de gehouden vieringen en om lijnen uit te zetten voor de komende periode. Door deze groep worden ook speciale vieringen voorbereid en zij onderhoudt de contacten met hen, die zich inzetten voor de liturgie:
contactpersoon: Hr. D. Bosch.

tel.: 3670473 dick.bosch@upcmail.nl

Lectorengroep:
Assisteert in de weekendvieringen, lezen de Schriftlezing en bidden de voorbeden.
contactpersoon: Hr. L. van Eijndthoven
tel. 6192086.l.eijndthoven@upcmail.nl

Gezinsmisgroep:
Bereidt met Kerstmis en Pasen een viering voor, die is afgestemd op kinderen van de basisschool.
contactpersoon: Mw. E. Duivelshof
tel. 6193885. w.duivelshof@upcmail.nl

Gemengd Koor:
Zingt iedere zondag tijdens de liturgieviering en repeteert iedere dinsdag van 20.00 – 21.30 uur in de parochiezaal.
contactpersoon: Mw. M. Mets.
tel. 6695293. celmets@kpnmail.nl

Kinderkoor:
Dit koor bestaande uit kinderen van de basisschool zingt bij de Gezinsvieringen met Kerstmis en Pasen en repeteert op 3 dinsdagavonden voor deze feesten van 19.00 – 19.45 uur in de parochiezaal.
contactpersoon: Mw. E. Duivelshof
tel. 6193885. w.duivelshof@upcmail.nl

I
Collectantencollege:
Zorgt voor het inzamelen van de collectes tijdens de weekendvieringen.
contactpersoon: G. van Veen. .

tel.: 6174234

Kosters:
Deze groep vrijwilligers kostert bij toerbeurt in het weekend en bij rouw-, trouw- en jubileavieringen.
contactpersoon: Hr. J. van Kempen
tel. 6194494.1069nt51@hetnet.nl

Misdienaars-misdienettes:
Helpen in de zondagse vieringen bij de liturgie.
contactpersoon: Mw. E. Duivelshof
tel. 6193885. w.duivelshof@upcmail.nl