Logo kerk  
AMSTERDAM OSDORP  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Gemeenteopbouw en Organisatie


Diaconie, catechese en liturgie verbinden ons met God en met elkaar. Ons kerk-zijn dient ook gemeenschapsvormend te zijn. De hieronder vermelde groepen zijn veelal van praktische aard, maar dragen eveneens bij tot opbouw van de gemeenschap.

Raad van Kerken Osdorp – Sloten:
Overlegorgaan, waarin de twee Protestantse gemeenten van de PKN Osdorp – Sloten, de Doopsgezinde Gemeente en de drie rk.parochies zitting hebben, dat de band onder de christelijke kerken wil versterken en dat jaarlijks een agapèviering organiseert

Beheerscommissie:
Coördineert de activiteiten in de voorruimte van de kerk en de parochiezaal. Op last van de Politie Amsterdam-Amstelland is het verboden voor bruiloften en andere familiebijeenkomsten zalen te verhuren.
contactpersoon: Hr. D. Bosch
tel. 3670473 dick.bosch@upcmail.nl

Bloemschikken:
Voor weekendvieringen en speciale gelegenheden zorgen dames op vrijdagmorgen dat er bloemen op en rond het altaar staan.
contactpersoon: Mw. R Rademaker.

tel. 6175292. ria.rademaker@kpnplanet.nl

Christoffeldienst:
Voor degene, die op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid om met de auto opgehaald te worden.
contactpersoon: Mw. J. Peeters.
tel. 6193735. jcpeeters@hetnet.nl

Distributiegroep Pauluskrant: (incl. vergaar- en vouwgroep)
Zes keer per jaar bezorgt een grote groep De Pauluskrant bij alle ingeschreven parochianen.
contactpersoon: Mw. J. Muller

tel. 619 7172 jokefer@kpnmail.nl

contactpersoon: Mw. R. Beekman

tel. 619 5411 gbeekman@kita.nl

Fietsenstalling:
Zondagmorgen kunnen de fietsen achter het hek van het schoolplein gestald worden en bij het begin van de viering gaat het hek op slot.
contactpersoon: Hr. P. Vermaas.
tel. 6196646.

Heiloobedevaart:
Rond 15 augustus wordt een bedevaart georganiseerd naar O.L.Vrouw ter Nood.
contactpersoon: pastor H. Visser

tel. 619 1766 paulusparochie@kerkrk.nl

Kerkschoonmaakdienst:
Dames en heren houden eens in de 5 weken op woensdagmorgen de kerk en de dagkapel schoon.
contactpersoon: Mw. R. Baars
tel. 6101900.

Koperpoetsgroep:
Dames en heren poetsen drie keer per jaar het zilver- en koperwerk.
contactpersoon: Mw. A. Dulmus
tel. 6697150.a.dulmuspeeters@upcmail.nl

Onderhoudsgroep:
Om de financiële kosten van de parochie zoveel mogelijk in te dammen komt deze groep iedere woensdagmiddag bij elkaar om mankementen aan kerk en pastorie te verhelpen, maar ook zeker grote werkzaamheden worden aangepakt.
contactpersoon: Hr. L. van Eijndthoven
tel. 6192086.l.eijndthoven@upcmail.nl

Redactieraad De Pauluskrant:
Komt zes keer per jaar bijeen om te overleggen over de inhoud van komende De Pauluskrant.
contactpersoon: Mw. J. Muller

tel. 619 7172 jokefer@kpnmail.nl

contactpersoon: Mw. R. Beekman

tel. 619 5411 g.beekman@kita.nl

Standbygroep:
Dit is een groep dames en heren, die incidenteel bij werkzaamheden en activiteiten van grote omvang zich beschikbaar heeft gesteld.
contactpersoon: Hr. W. Duivelshof
tel. 6193885. w.duivelshof@upcmail.nl

Stencilgroep:
Verzorgt het drukwerk van De Pauluskrant, het weekbulletin, de weekendliturgie en de boekjes voor speciale vieringen.
contactpersoon: Mw. L. Ekelschot
tel. 6193408.ajekelschot@kpnmail.nl