Logo kerk  
AMSTERDAM OSDORP  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

Gemeenteopbouw en Organisatie


Diaconie, catechese en liturgie verbinden ons met God en met elkaar. Ons kerk-zijn dient ook gemeenschapsvormend te zijn. De hieronder vermelde groepen zijn veelal van praktische aard, maar dragen eveneens bij tot opbouw van de gemeenschap.

Raad van Kerken Osdorp – Sloten:
Overlegorgaan, waarin de twee Protestantse gemeenten van de PKN Osdorp – Sloten, de Doopsgezinde Gemeente en de drie rk.parochies zitting hebben, dat de band onder de christelijke kerken wil versterken en dat jaarlijks een agapèviering organiseert

Beheerscommissie:
Coördineert de activiteiten in de voorruimte van de kerk en de parochiezaal. Op last van de Politie Amsterdam-Amstelland is het verboden voor bruiloften en andere familiebijeenkomsten zalen te verhuren.
contactpersoon: Hr. D. Bosch
tel. 3670473 dick.bosch@upcmail.nl

Bloemschikken:
Voor weekendvieringen en speciale gelegenheden zorgen dames op vrijdagmorgen dat er bloemen op en rond het altaar staan.
contactpersoon: Mw. R Rademaker.

tel. 6175292. ria.rademaker@kpnplanet.nl

opgehaald te worden.




Heiloobedevaart:
Rond 15 augustus wordt een bedevaart georganiseerd naar O.L.Vrouw ter Nood.
contactpersoon: pastor H. Visser

tel. 619 1766 paulusparochie@kerkrk.nl




Koperpoetsgroep:
Dames en heren poetsen drie keer per jaar het zilver- en koperwerk.
contactpersoon: Mw. A. Dulmus
tel. 6697150.a.dulmuspeeters@upcmail.nl

Onderhoudsgroep:
Om de financiële kosten van de parochie zoveel mogelijk in te dammen komt deze groep iedere woensdagmiddag bij elkaar om mankementen aan kerk en pastorie te verhelpen, maar ook zeker grote werkzaamheden worden aangepakt.
contactpersoon: Hr. L. van Eijndthoven
tel. 6192086.l.eijndthoven@upcmail.nl


l

standbygroep:
Dit is een groep dames en heren, die incidenteel bij werkzaamheden en activiteiten van grote omvang zich beschikbaar heeft gesteld.
contactpersoon: Hr. W. Duivelshof
tel. 6193885. w.duivelshof@upcmail.nl