Logo kerk  
AMSTERDAM OSDORP  
line decor
  
line decor
 
 
 
 


 

Hebt u iets te vieren / te gedenken?
Wilt u informatie?


DOOPSEL
EERSTE COMMUNIE – VORMSEL
SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
SACRAMENT VOOR DE ZIEKEN
ZIEKENBEZOEK
H. COMMUNIE AAN HUIS
SACRAMENT VAN VERGEVING
UITVAART
BEREIKBAARHEID PASTOR - SPREEKUUR
HET GOEDE NIEUWS
WEEKBERICHT
VERHUIZING: vestiging of vertrek

Als U voor een van deze onderwerpen een beroep doet op de kerk, neem dan tijdig contact op met de pastorie.

tel. 020 619 17 66 paulusparochie@kerkrk.nl

 

DOOPSEL of OPNAME BINNEN DE GELOOFSGEMEENSCHAP:
Aan het Doopsel van een volwassene of aan een opname binnen onze kerkgemeenschap gaat een voorbereidingsperiode van 10 bijeenkomsten vooraf, waarin de meest wezenlijke aspecten van ons christelijk geloof en van de eigenheid van de RK Kerk ter sprake komen.

Aan het Doopsel van een kind gaan een of meerdere voorbereidingsgesprekken vooraf. Het is niet vanzelfsprekend dat ouders hun kind door het Doopsel in onze kerkgemeenschap laten opnemen. Je kind laten dopen wil voor ouders soms zeggen dat zij opnieuw hun plaats in de gemeenschap moeten ontdekken.
De viering van een kinderdoop kan plaatsvinden onder een van de weekendvieringen in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap; ouders kunnen er ook voor kiezen om hun kind te laten dopen op een aparte tijd temidden van familieleden en vrienden.
Als er meerdere ouders zijn, die hun kind willen laten dopen, kan er een gezamenlijke doopvoorbereiding zijn en een gezamenlijke doopviering.

EERSTE COMMUNIE EN HET H.VORMSEL:
Meisjes en jongens vanaf groep 4 van de basisschool komen in aanmerking voor deelname aan de Eerste Communieviering. Zowel de voorbereiding als de viering wordt parochieel gehouden. De kinderen komen 9 keer bijeen. De voorbereiding start in februari en de viering vindt plaats rond eind april.
Jongeren, die op het voortgezet onderwijs zitten, kunnen deelnemen aan de voorbereiding en de viering van het H. Vormsel. De voorbereiding – 10 avonden - en de viering worden gehouden samen met de jongeren uit de St.Lucasparochie te Osdorp.
Zowel de voorbereiding op de Eerste Communie als op het H. Vormsel gebeurt buiten schoolverband.

SACRAMENT VAN HET HUWELIJK:
Bruidsparen die hun huwelijk kerkelijke willen laten bevestigen en inzegenen dienen enkele maanden voor de door hen geplande datum contact op te nemen met de pastor om de tijd van de kerkelijke viering vast te leggen en een afspraak te maken voor de voorbereiding.

SACRAMENT VOOR DE ZIEKEN:
Wie wil bidden om Gods kracht bij ziekte kan het Sacrament voor de zieken ontvangen, dat wordt toegediend onder handoplegging en zalving. Belangrijk is het om daar niet te lang mee te wachten. Hoewel dit Sacrament vroeger het Sacrament voor de stervenden genoemd werd, ligt de nadruk op het ziekzijn.
Eenmaal per jaar – in de 40 Dagentijd – is er een gezamenlijke toediening van het Sacrament voor de zieken. Afgezien van leeftijd kunnen we er moeite mee hebben dat we lichamelijk of verstandelijk moeten inleveren. Juist dan kan dit Sacrament een steun zijn.
Voorafgaande aan deze gezamenlijke toediening worden enkele middagen ter voorbereiding gehouden om over de betekenis van dit Sacrament te praten en om samen de viering voor te bereiden.

ZIEKENBEZOEK:
Het doet pijn, als er vanuit de parochie bij ziekte geen aandacht gegeven wordt aan zieken, maar we moeten het wel weten, als iemand in het ziekenhuis ligt of aan-huis-gebonden is. Een belletje is voldoende. De parochiële werkgroep voor zieken en aan-huis-gebondenen – de Zonnewende – en ook de pastor zijn van harte bereid om een bezoekje te brengen.

THUIS DE H.COMMUNIE ONTVANGEN:
Het is een goede gewoonte dat familieleden of vrienden de H.Communie meenemen voor degene, die niet naar de kerk kan komen. Bij het uitdelen van de Communie in de kerk kan men een H.Hostie meenemen. U dient daarvoor een passend doosje mee te nemen.
Als U niemand hebt die de Communie voor U mee kan brengen, neem dan contact op met de pastorie. Dan wordt er een afspraak gemaakt wanneer iemand van Zonnewende of de pastor bij U thuis komt.

SACRAMENT VAN DE VERGEVING:
Waren er vroeger wekelijks vastgestelde tijden om te biechten, dat is nu alleen voor Kerstmis en Pasen. Als U een persoonlijke biecht wilt spreken, kan dat altijd, uiteraard na afspraak met de pastor. Voor Kerstmis en Pasen wordt er een Boeteviering gehouden: het gezamenlijk vieren van het Sacrament van vergeving en verzoening.

EUCHARISTIE TEN UITVAART:
Na een overlijden het leven vieren van iemand van wie wij houden, vraagt zorg en aandacht. Als U een viering in de kerk wilt ofwel een gebedsdienst op de begraafplaats of in het crematorium, vragen wij U om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de pastorie, immers de dag en de tijd, die U graag wilt, of die de begrafenisondernemer voorstelt, dient afgestemd te worden met de mogelijkheden van kerk en pastor. Helaas gebeurt het dat alles al geregeld is en dat dan pas bij de kerk wordt geïnformeerd.
We kennen in onze Paulus de mogelijkheid om al lang van te voren de inhoud van de viering samen te stellen en vast te leggen. Het gaat daarbij om: welke lezingen, welke liederen en gebeden bij de viering ten Uitvaart gebruikt zullen worden. Als U Uw eigen Uitvaart alvast wilt regelen, meldt U aan. U hoort dan wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden.

HET GOEDE NIEUWS:
Magazine van de R.K. parochies in Amsterdam-Nieuw-West. Verschijnt 4x per jaar en wordt thuisbezorgd. Woont u buiten de parochie dan kan het worden opgehaald bij de pastorie.

WEEKBERICHT – DE “BERICHTEN VAN PAULUS”:
Ieder weekend ligt bij de uitgangen van de kerk het weekbulletin. Daarin staan naast de gevraagde intenties voor de vieringen en de weekagenda korte mededelingen over wat er in onze gemeenschap te doen is en over activiteiten elders in stad en land.

VERHUIZING: vestiging of vertrek:
Als U in het verleden als ‘rk’ bent ingeschreven, ontvangen wij als parochie via een landelijke centrale bericht over Uw vestiging of verhuizing. Toch is het goed om Uzelf bij de parochie aan of af te melden, omdat er altijd mensen zijn van wie de gegevens niet worden doorgegeven.
Uzelf aanmelden is belangrijk, want als U niet binnen de officiële grenzen van de parochie woont en de Paulusparochie spreekt U aan, kunt U – zoals dat heet – voorkeurparochiaan worden. In dat geval wordt U in de Paulus ingeschreven en krijgt de parochie waar U territoriaal bijhoort bericht van Uw voorkeur voor de Paulus.